20/01/2014

TRẦN KHẢI THANH THỦY CHỬI ĐẢNG VIỆT TÂN

Trần Khải Thanh Thủy - Cây muốn lặng, gió chẳng ngừng
"Nếu ở Việt Nam, mình chấp cả bộ công an thì ở Mỹ mình chấp cả tổng vụ Việt Tân, cứ tu 7 kiếp đi hãy nói chuyện với một người (mentalité) và trình độ như mình... Chắc chắn mình chỉ thua họ về sự lèo lá, mánh khóe, ăn bẩn mà thôi (14 năm trục lợi trên xác chết của chính anh ruột, bác ruột, cậu ruột ) ra cả tờ kháng chiến để viết về “bề dày thành tích và ối đỏ chiến công” của lãnh đạo hồn ma trong khu chiến và 10.000 kháng chiến quân tưởng tượng ...cho nên, dẫu có là quán quân về mặt nói láo như cộng sản cũng phải gọi Việt Tân bằng cụ."

Trần Khải Thanh Thủy

08/01/2014

DƯƠNG CHÍ DŨNG KHAI PHẠM QUÝ NGỌ GỌI ĐIỆN MẬT BÁO

 Dương Chí Dũng khai chính thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ gọi điện báo Thủ tướng đã chấp thuận lệnh khởi tố và bắt giam, "chú nên tắt điện thoại và lánh đi một thời gian."
Ông Dương Chí Dũng đã khai chính thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ mật báo tin ông Dũng bị khởi tố và gợi ý tạm lánh đi một thời gian.

SỰ NGHIỆP CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ PHẠM QUÝ NGỌ - TRƯỞNG CHUYÊN ÁN VINALINES

 Hiện tại, thượng tướng Phạm Quý Ngọ giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI.