18/04/2016

CẦN CÓ MỘT GÓC NHÌN KHÁC VỀ NGÔ XUÂN PHÚC

Là tôi,tôi không nghĩ về Ngô Xuân Phúc như những bài báo,bài trên blog của các bạn.Để xứng tầm,tôi,chúng ta cần phải có một góc nhìn khác. Góc nhìn có nghiệp vụ hơn,ranh ma hơn về một hiện tượng xã hội mà lâu nay một ai đó vẫn thường làm.Khi chưa cụ thể một vấn đề,nhìn về Ngô Xuân Phúc chỷ là 50/50.


Riêng tôi,đừng hòng qua mắt được tôi

_________________